Öğretim Sistemi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türkçenin yabancılara öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur.

RTEÜ TÖMER, yabancılara Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

  • RTEÜ TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir.
  • RTEÜ TÖMER’de  tüm yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 10-16 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir.
  • RTEÜ TÖMER’de görev yapan öğretim elemanları üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Filoloji bölümlerinden mezundur. Ayrıca bir kısmı Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yurt dışı tecrübesine sahiptir. Birimimizdeki öğretim elemanlarımızın tamamı akademik kariyer yapmış ve yapmaktadır.
  • RTEÜ TÖMER’de bütün öğrenciler aylık dönemlerde sınavlara alınır. Bu sınavlara göre seviye sınıfları oluşturulur. Seviye sınıfları arasında aylık sınav sonuçlarına göre geçişler gerçekleşebilir.
  • RTEÜ TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. TÖMER’de yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; televizyon, bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.

 

DİL SEVİYE GÖSTERGELERİ

A1, A2 Temel Kullanıcı Düzeyi

B1, B2 Bağımsız Kullanıcı Düzeyi

C1, C2 Yetkin Kullanıcı Düzeyi