Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Emrah SEFEROĞLU
https://avesis.erdogan.edu.tr/emrah.seferoglu