Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÖMER’in ana misyonu Türkçeyi öğrenmek isteyenlere en doğru ve en güzel bir şekilde  Türkçeyi öğrenme imkânlarını ve bu ortamı sunmaktır.
  • Dil öğretiminde deneyimli kadrosuyla Türkçenin uluslararası çapta yaygınlaşmasına destek vermektir.

Vizyon

  • Teknolojik olanaklardan da yararlanarak daha geniş kitlelerin Türkçeyi öğrenmesi için çalışmalar yapmak.
  • Yakın-orta ve uzun vadeli çalışmalarla TÖMER’in etkinliğini artırmak.
  • Türkçeyi yalnızca konuşma veya yazı dili olarak değil kültür dili olarak da öğrenmek isteyenlere destek sağlamak.